Klatremus

Avdeling Klatremus

Klatremus er en avdeling for 1 1/2 -3 år

Der jobber Anne Gunn 100 % barnehaglærer, Camilla 100% assistent ( er for tiden i fødselspermisjonpermisjon),Sofie 60% assistent ( 40% permisjon) og Johannes, han er vikar 40%. Høsten 2018 er vi foreløpig 4 barn på Klatremus.

Onsdag er det turdag.

Ellers så driver vi mye med sang, dans og lek. Vi er glad i å leke ute, og er ute hver dag.

Vi liker å høre eventyr og lese bøker - og setter vennskap og lek som det beste i barnehagen.

tlf nr til Klatremus er : 40438031