Klatremus

Avdeling Klatremus

Klatremus er en avdeling for 1 1/2 -3 år

Der jobber Anne Gunn 100 % barnehaglærer og Camilla 100% assistent. På Klatremus har vi plass til 9 barn. 

Onsdag er det turdag.

Ellers så driver vi mye med sang, dans og lek. Vi er glad i å leke ute, og er ute hver dag.

Vi liker å høre eventyr og lese bøker - og setter vennskap og lek som det beste i barnehagen.

tlf nr til Klatremus er : 40438031