Bjørnebo

Litt om Bjørnebo

Bjørnebo er avdelingen for de eldste barna. Her jobber Simon 100% barnehagelærer og Lars 100% barne og ungdomsarbeider. Aldersgruppen er fra 3-6 år. I år er vi foreløpig 13 på bjørnebo. Her er det plass til 18 barn.

Mandag og onsdag har vi turgruppe med alle barna på avdelingen. Da benytter vi oss av det flotte naturområdet vi har i Jegersberg.

Dette i samhandling med et av fagområdene i rammeplanen, nærmiljø og samfunn.

Ellers er vi glade alle sammen i å være ute, vi benytter oss mye av turområdene og uteområdene vi har:)

Kontaktinformasjon:

jegersbergbhg.bjornebo@gmail.com

Tlf: 40437047