Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av representanter for eiere, ansatte og foreldre.

Foreldrerepresentantene er : Nøtteliten: Kjetil Omnes, far til Odin.

                                          Klatremus:Ann Katrine Thomsen, mor til Isak.

                                          Bjørnebo: 

Fra ansatte er Lars Igland, Anne Gunn Tvedt, Geir Mundal og Inga Kathrine K. Stoveland.