Planleggingsdager 2018

11. september og 19.oktober holder barnehagen stengt pga planleggingsdag.