Foreldrebetaling

Det er laget en egen side på hjemmesiden ang foreldrebetaling.

Legger  også her ved lenke til kommunensside for foreldrebetaling.

 

www.kristiansand.kommune.no/foreldrebetaling