Foreldremøte 16.02.17

Hei!

Minner om foreldremøte torsdag 16.02.17 kl 18.00 -ca 19.30

Egen saksliste  kommer på mail.

Vel møtt!