Klatremus

Avdeling Klatremus

Klatremus er en avdeling for 1.5 -3 år.

Der jobber Anne Gunn 100 % barnehaglærer, Camilla 40% assistent og Sofie 60% assistent og Gabriela 100% assistent. Vi er en avdeling med 9 barn og 3 voksne.

Mandag og Onsdag er det turdag.

Ellers så driver vi mye med sang, dans og lek. Vi er glad i å leke ute, og er ute hver dag.

Vi liker å høre eventyr og lese bøker - og setter vennskap og lek som det beste i barnehagen.

tlf nr til Klatremus er : 40438031