Bjørnebo

Litt om Bjørnebo

Bjørnebo er avdelingen for de eldste barna. Her jobber Simon 100% barnehagelærer og  Lars 100% barne og ungdomsarbeider. Aldersgruppen er fra 3-6 år. I år er vi foreløpig 15 barn på Bjørnebo.

Mandag og onsdag har vi turgruppe med alle barna på avdelingen. Da benytter vi oss av det flotte naturområdet vi har i Jegersberg.

Dette i samhandling med et av fagområdene i rammeplanen, nærmiljø og samfunn.

Ellers er vi glade alle sammen i å være ute, vi benytter oss mye av turområdene og uteområdene vi har:)

Kontaktinformasjon:

jegersbergbhg.bjornebo@gmail.com

Tlf: 40437047